zalacznik3

POBIERZ W FORMACIE .DOC

 

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 1/2019 Dyrektora MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim

z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia cen wypożyczenia naczyń, pozostałej zastawy stołowej,  obrusów  na stoły, krzeseł, stołów i nagłośnienia MGOKSiR.

Cennik wypożyczenia naczyń i pozostałej zastawy stołowej

wraz z obrusami na stoły

Wypożyczenie naczyń

(talerze, szklanki, literatki, kieliszki)

 

0,25 zł za sztukę

 

Wypożyczenie pozostałej

zastawy stołowej

(łyżki, łyżeczki, widelce, noże)

 

0,25 zł za sztukę

 

 

Wypożyczenie obrusów na stoły

 

5 zł za obrus

 

 

Cennik wypożyczenia krzeseł, stołów, nagłośnienia

( Osobą poza teren MGOKSiR)

 

 

Wypożyczenie krzeseł

 

 

5,00 zł za sztukę

 

 

Wypożyczenie stołu

 

 

10,00 zł za sztukę

 

Wypożyczenie zestawu biesiadnego (stół + dwie ławki)

 

20 zł za komplet

 

Wypożyczenie stołu biesiadnego

10 zł za sztukę

Wypożyczenie ławki biesiadnej

5 zł za sztukę