Inne Ogłoszenia

przydatne linki

Zaproszenie do współpracy

2019-01-01

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim
nawiąże współpracę z podmiotami prawnymi w celu dostaw miału węglowego w 2019 roku. O wyborze kontrahenta decydować będzie zaproponowana przez dany podmiot cena (100%).
Propozycje należy składać w formie pisemnej do 31 stycznia 2019 r. do godziny 12.00 na adres Ośrodka Kultury lub osobiście.

W ofercie należy podać rodzaj miału i cenę za tonę materiału oraz możliwy harmonogram dostaw na przestrzeni 2019 roku.

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim zastrzega sobie prawo unieważnienia oferty.