2019-01-01

Zaproszenie do współpracy

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim
nawiąże współpracę z podmiotami prawnymi w celu dostaw miału węglowego w 2019 roku. O wyb... więcej