INFORMACJA – miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli