Filharmonia bez Filharmonii ponownie w Nowogrodzie